Novinky

Dotace pro FEI na META MO-COP

19. 01. 2020

Fakultě elektroniky a informatiky VŠB-TU Ostrava jsme pomohli získat 8,9 milionů korun z programu Inter-excellence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování česko-indického výzkumu, zaměřeného na kombinatorické optimalizační problémy. Získané prostředky umožní prohloubení spolupráce, výměnu zkušeností online formou i prostřednictvím výměnných výzkumných pobytů. META MO-COP je zkratkou metaheuristického rámce pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy – z čehož je jasné, že takový výzkum není pro každého.

všechny novinky