Novinky

Budeme se podílet na zajištění sekretariátu pro Evropskou komisi

27. 07. 2022

V mezinárodním konsorciu se společnostmi Ecorys a AARC se budeme podílet na zajištění Sekretariátu iniciativy EU pro uhelné regiony v transformaci. Hlavním cílem je pomoci uhelným regionům EU připravit, naplánovat a realizovat rychlý přechod od uhlí a dalších fosilních paliv. Součástí podporovaných aktivit bude dekarbonizace dodávek energií v těchto regionech a diverzifikace místních ekonomik, včetně účinné sociální podpory. Spolupráce bude zahájena na podzim 2022 a potrvá tři roky.

Foto: Sébastien Bertrand, licence Creative Commons, upraveno

všechny novinky