Novinky

Analýza definuje dopady odklonu od uhlí

21. 12. 2022

Zpracovali jsme Analýzu dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích. Analýza definuje tři úrovně dopadu – přímé dopady na subjekty primárně dotčené útlumem uhlí a energetikou, nepřímé dopady na subjekty navázané na těžební a elektrárenské společnosti a zprostředkované dopady na subjekty s energeticky náročnými provozy, potažmo domácnosti. Zadavatelem analýzy bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Analýza je dostupná na stránkách ministerstva.

všechny novinky