Ing. René Kohut

vedoucí BU IT & Development
Vytváří systémová IT řešení.

Vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, obor Informatiky. V roce 2000 nastoupil jako programátor a analytik ve firmě ATACO Consulting, kde měl na starosti zajména analýzy rozpočtové části controllingového systému.

Od roku 2006 působil na Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako IT specialista. Stojí za zrodem elektronického systému pro podávání a administraci žádostí o platbu v ROP Moravskoslezsko. Byl členem pracovních skupin Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu a správu monitorovacího systému. Podílel se také na přípravě Integrovaného regionálního operačního programu.

René rád hraje badminton, lyžuje, zahradničí a také vaří.

Všichni lidé