Ing. Milena Lahutová

odborná konzultantka - veřejná podpora
Je expertkou na marketingové analýzy a posuzování veřejné podpory.

Vystudovala marketing a obchod na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – TU Ostrava. Získala také odborné certifikáty v oboru marketingu (CIMA B) a jazykových schopností (CAE, FCE).

Již během studia absolvovala odbornou stáž v marketingové agentuře Respond & Co, v níž pak rovněž působila v letech 2000-2007 jako projektová manažerka se zodpovědností za přípravu a realizaci marketingových výstupů. V letech 2007-2016 působila jako analytik projektů pro marketing a veřejnou podporu, finanční referent, tajemnice ředitelky a projektový manažer na Regionální radě Moravskoslezsko. Členkou týmu BeePartner je od roku 2016.

Milena ve volném čase ráda cestuje, věnuje se turistice a sportu a navštěvuje kulturní akce.

Všichni lidé