Mgr. Martina Prejdová

odborná konzultantka junior
Ráda se učí novým věcem

Vystudovala dvouoborové bakalářské studium evropská studia v kombinaci s mezinárodními vztahy a magisterské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Během studia se zaměřovala na lidská práva a mezinárodní bezpečnost a účastnila se řady zajímavých aktivit jako například diplomatického vyjednávání na modelové konferenci NATO pořádané Howard University ve Washingtonu D.C.

Po ukončení vysoké školy se během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie účastnila sedmiměsíční stáže na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu v útvaru Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje, kde měla na starost zejména agendu Pracovní skupiny Rady EU pro zaměstnanecké předpisy. Stáž ji umožnila být součástí jednání s dopadem na celou Evropskou unii jako je například řešení problematiky nerovnoměrného geografického zastoupení úředníků v EU.

V BeePartner se podílí na projektech zaměřených na mezinárodní spolupráci a strategické plánování. Součástí týmu je od ledna 2023.
Během volného času ráda cestuje, čte a vaří.

Všichni lidé