Mgr. Karin Maršo

projektová manažerka
Nepodceňuje význam detailů.

Vystudovala filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Postupně rozšířila své znalosti problematiky evropských dotací v rámci mnoha kurzů, získala také mezinárodní certifikaci IPMA.

V letech 2010-2016 pracovala na oddělení evropských projektů Moravskoslezského kraje. Během dalších let se zapojila do týmů, které zpracovávaly strategické projekty pro Ostravskou univerzitu a Vysokou školu báňskou – TU Ostrava. Věnovala se také projektům zaměřeným na modernizaci školských zařízení financovaných z ITI IROP. Svou zálibu v tabulkách a grafech prohloubila kurzem datové analytiky. V posledních letech se zabývá výzvami v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Součástí týmu BeePartner je od roku 2022.

Karin odpočívá u jógy, četby a nezávislého filmu.

Všichni lidé