Mgr. Jelena Dědková

odborný konzultant – senior
Umí zužitkovat vhled do regionálního rozvoje a politiky soudržnosti.

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Regionálním rozvojem v kontextu politiky soudržnosti EU se zabývá od vstupu ČR do EU v roce 2004. Podílela se na vyjednávání operačních programů s Evropskou komisí, metodickém nastavování jejich pravidel i implementace. Jako ředitelka odboru regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj vedla tým připravující pravidla pro využití integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ a CLLD) v ČR v programovém období EU 2014–2020. Jako vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a zástupkyně ředitele Krajské agentury rozvoje podnikání se podílela mj. na přípravě plánu restrukturalizace uhelných regionů Re:Start, Regionální inovační strategii Karlovarského kraje (RIS3), Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a Analýze rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje. Má praxi rovněž v oblasti ochrany a záchrany kulturního dědictví. V BeePartner pracuje od roku 2021.

Ve volném čase ráda čte, jezdí na kole, věnuje se orientačnímu běhu a účastní se orientačních závodů na kole. Obzvláště ráda má historii a spolu s přáteli se intenzivně věnuje obnově památek.

Všichni lidé