Ing. Jarmila Šagátová

výkonná ředitelka
Je specialistkou na poradenství a projekty v oblasti podnikání a zaměstnanosti.

Absolvovala fakultu ekonomiky a řízení výrobních odvětví Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, vzdělávací program poradenství malým a středním podnikatelům při Durham University Business School a pedagogicko-psychologické minimum lektora vzdělávání dospělých na katedře andragogiky a personálního řízení University Karlovy v Praze. Od roku 1993 je zapsána v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců ČR.

Působila v Třineckých železárnách na úseku racionalizace výroby a práce, odměňování a strategického plánování. Od roku 1990 podniká v oblasti poradenství malým a středním podnikatelům. Kromě řízení poradenské firmy se od roku 2000 věnuje řízení projektů financovaných z evropských fondů, zejména v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti. Klientům nabízí zejména profesionalitu a důvěryhodnost.

Jarmila ve volném čase ráda zahradničí a toulá se přírodou.

Všichni lidé