Ing. Jana Kiszová

projektová manažerka - senior /metodik
Čerpá ze zkušeností s mezinárodním prostředím a projekty.

Svá studia zaměřená na marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava si doplnila certifikovaným kurzem pedagogicko-psychologického minima pro lektora vzdělávání dospělých na Univerzitě Karlově v Praze.

Pracovní praxi spojila se společností Kazuist, do níž nastoupila v roce 2002 jako konzultant a projektový manažer. Zabývala se přípravou a administrací projektů financovaných z programů EU se zaměřením zejména na lidské zdroje a zaměstnanost, vzdělávání, přeshraniční spolupráci a regionální rozvoj. Koordinovala mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje podnikání a přístupného cestovního ruchu. Vedla také kurzy pro začínající podnikatele a motivační programy pro nezaměstnané osoby.

Součástí týmu BeePartner je od roku 2018. Věnuje se přípravě a administraci projektů z evropských fondů a jiných dotačních titulů (národní dotační tituly, krajské dotační programy, Visegrádský fond aj.), zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje nebo přeshraniční spolupráce.

Osobní volno tráví plaváním, bruslením a cvičením zumby, ráda také cestuje, trénuje španělštinu a hraje na klavír.

Všichni lidé