Ing. Jana Buczková

odborná konzultantka senior – finance
Orientuje se ve světe financí a rozpočtování

Absolvovala ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, obory Management a Národní hospodářství. První pracovní zkušenosti získala v bankovním sektoru.

V letech 2008-2016 působila v Regionální radě Moravskoslezsko, nejdříve na pozici finančního analytika v rámci hodnocení žádostí o dotaci a poté na pozici finančního kontrolora ve fázi udržitelnosti projektů.

V letech 2016-2022 pracovala pro statutární město Frýdek-Místek na pozici vedoucí oddělení ekonomického rozvoje. Byla zodpovědná za přípravu a realizaci dotačních projektů města v rámci národních programů, programů EU a Norských fondů, zajišťovala spolupráci při tvorbě a aktualizaci strategického plánu města a podílela se na koordinaci vybraných dotačních programů města.

Součástí týmu BeePartner je od srpna 2022.

Volné chvíle tráví u četby a sportu, má ráda hory.

Všichni lidé