Ing. Jana Barteczková

vedoucí BackOffice
Čísla zvládá s úsměvem.

Absolvovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – TU Ostrava. Od roku 2005 je účetní a finanční manažerkou projektů v Institutu EuroSchola. V BeePartner pracuje od roku 2018 na pozici mzdové účetní.

Svůj volný čas věnuje manželovi a dětem. Má ráda horskou turistiku a jízdu na kole.

Všichni lidé