Ing. Jan Martínek

odborný konzultant - finance
Jde za svým cílem a rád vyhrává.

Absolvoval ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, obor Podniková ekonomika a management.

V roce 2003 nastoupil do sportovního klubu, kde postupem času přebíral odpovědnost za jeho činnost jak po ekonomické, tak organizační stránce. Byl členem užšího vedení, zodpovídal za dotační tituly, zpracování, realizaci a konečné vyúčtování projektů na městské i krajské úrovni a částečně na MŠMT. Rovněž spolupracoval s obchodními partnery, hráči a trenéry při sjednávání smluv. Organizoval a řídil veškeré aktivity spojené se sportovní činností, národní i mezinárodní eventy v extraligovém klubu. Zároveň vykonával činnost profesionálního trenéra házené. Vedl kolektiv trenérů jako šéftrenér.

Od roku 2016 působí v BeePartner zejména jako finanční analytik a projektový manažer. Za tuto dobu se podílel na významných projektech v oblasti podnikatelské infrastruktury, kulturních památek a municipalit financovaných jak z evropských, tak národních zdrojů.

Volný čas věnuje svým dětem a rodině, se kterou objevuje krásy přírody a vyhledává zejména horské prostředí.

Všichni lidé