Ing. Dominika Kosová

projektová manažerka (IROP, PRV)
Evropské fondy jsou její profesní budoucnost.

Vystudovala obor Eurospráva na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. V průběhu studia a zaměřovala na oblast Společné zemědělské politiky, rozvoje venkova a přeshraniční spolupráce. V závěrečném ročníku studia absolvovala studijní program Erasmus+ v belgických Antverpách. Během studia rovněž absolvovala stáže ve firmě zabývající se reklamou a marketingem a v Agentuře pro regionální rozvoj, kde se utvrdila v přesvědčení, že se bude profesně věnovat evropským fondům.

V pracovní praxi se věnuje především oblasti vzdělávání nebo projektům financovaných z Programu rozvoje venkova.

Ve volném čase se s přítelem věnuje chovu skotského náhorního skotu, cestování a četbě.

Všichni lidé