Ing. David Sventek, MBA

předseda správní rady
Vytváří výjimečné týmy a rozvíjí region.

Absolvoval ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a manažerské studium na Brno Business School. V roce 2000 nastoupil na pozici projektového manažera v Hospodářské rozvojové agentuře Třinecka, podnikatelském centru, s.r.o., kde později v letech 2003 až 2006 zastával pozici jednatele a ředitele společnosti. Za jeho vedení byla agentura uznána za oficiální regionální rozvojovou agenturou a pro subjekty z Moravskoslezského kraje získala cca 2 miliardy korun z evropských fondů. Současně v letech 2002 až 2004 řídil Sekretariát pro výběr Phare CBC SFMP v Regionálním sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska.

V roce 2007, po nástupu na pozici ředitele Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, byl jako člen českého vyjednávacího týmu zodpovědný za vyjednávání regionálních operačních programů s Evropskou komisí, které vyústilo v jejich úspěšné kolektivní schválení. ROP Moravskoslezsko, na jehož čerpání dohlížel do roku 2013, je považován za příkladně spravovaný operační program, který smysluplně investoval 20 mld. Kč do rozvoje kraje.

V roce 2013 byl jmenován Generálním sekretářem pro integrovaný rozvoj území při Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy a vedl tým generálních sekretářů a generálního zmocněnce při vyjednávání Dohody o partnerství 2014-2020 s Evropskou komisí.

Od roku 2014 vede a rozvíjí poradenskou společnost BeePartner. Přitom se věnuje podpoře Moravskoslezského kraje – je radním ve městě Jablunkově, předsedá představenstvu Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, je členem správních rad Ostravské a Slezské univerzity.

V září 2020 se stal členem Evropského hospodářského a sociálního výboru EU, kde byl nominován Svazem průmyslu a obchodu ČR. Ve výboru se věnuje zejména tématům dopravy a energetiky, infrastruktury a informační společnosti, hospodářské a měnové unii a je také členem poradní komise pro průmyslové změny.

Kromě času s rodinou nabírá energii při sportu, rybaření a jízdě na motorce.

Všichni lidé