Ing. David Pawera

odborný konzultant – senior
Orientuje se na strategické plánování a rozvojové projekty zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Od roku 2004 do roku 2009 působil na několika manažerských pozicích v oblasti obchodu a marketingu ve firmě Technoprojekt (projektování průmyslových staveb) a v oblasti poskytování služeb zahraničním investorům a rozvoje klastrových iniciativ v Moravskoslezském kraji na Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě. V letech 2010-2017 zde byl zodpovědný za přípravu a implementaci Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. V letech 2018-2022 pracoval jako senior projektový manažer ve firmě Robotsystem a zodpovídal za přípravu a realizaci vývojových projektů v oblasti robotiky a mechatroniky i za následnou implementaci jejich výstupů v praxi, včetně související obchodní, marketingové činnosti a problematiky ochrany duševního vlastnictví.

Součástí týmu BeePartner je od roku 2022. Věnuje se zejména oblasti přípravy analytických a strategických dokumentů a přípravy projektových záměrů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro podnikatelské subjekty. Podílí se např. na zpracování Integrovaného plánu pro strategickou změnu v oboru ICT ve Zlínském kraji, Analýzy dopadů odklonu od uhlí v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji či na přípravě projektu v oblasti vývoje nové technologie pro zušlechťování ocelových pásů.

Ve svém volném čase se rád věnuje sportu – jízdě na kole, plavání, fitness, baví jej také četba motoristické literatury a práce na zahradě.

Všichni lidé