Ing. Daniel Lanák

odborný konzultant - senior - finance
Své analytické schopnosti uplatňuje při přípravě a realizaci projektů, zejména v oblasti studií proveditelnosti a socioekonomických analýz.

Absolvoval ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, obor Marketing a obchod.

Od roku 2003 pracoval v Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě, kde byl zodpovědný za přípravu žádostí o dotaci z evropských fondů (programy Phare, SROP, OPI a další) a jejich následnou realizaci.

Od roku 2007 působil na Regionální radě Moravskoslezsko, nejdříve jako finanční analytik a poté na pozici vedoucího oddělení implementace programu. Zajišťoval spolupráci při přípravě a hodnocení finančních a ekonomických částí projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a realizaci projektů. Byl zodpovědný za přípravu elektronické aplikace Cost-benefit analýza, která nastavila podmínky a parametry hodnocení projektů. V letech 2007-2015 působil také jako lektor studií proveditelnosti a socioekonomických analýz.

Ve svém volném čase se nejraději věnuje rodině, sportu a výletům do přírody.

Všichni lidé