Ing. Daniel Konczyna

vedoucí BU Smart & Strategy
Plánuje a vede strategické projekty a multioborové expertní týmy.

Analytik, strategický konzultant, facilitátor, týmový hráč, podporovatel dobrých nápadů, inovací a efektivních řešení je v týmu BeePartner od roku 2015. V širokém partnerství i se zapojením veřejnosti vedl tvorbu strategických rozvojových dokumentů v oblasti strategického rozvoje nebo chytrých technologií pro partnery, jako je Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Slezská univerzita, obec Bystřice, mikroregion Valašsko-Horní Vsacko, Svazek měst a obcí okresu Karviná, statutární město Opava, městský obvod Ostrava – Poruba, ITI Ostravské metropolitní oblasti a dalších.

Podílel se na strategickém plánování hl. m. Prahy, plánování transformace uhelných regionů v rámci strategie Re:Start pod Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo na projektu Urbania (interaktivní výstava o městském rozvoji v CAMP v Praze). Byl konzultantem nebo metodikem v projektech In Focus – Talent Attraction Local Action Plan (v rámci programu mezinárodní evropské sítě měst URBACT) nebo Zefektivnění řízení TAČR (regionální konzultant).

Má praxi z korporátní sféry (RWE), akademické sféry (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a neziskového kulturního sektoru (organizuje filmový festival Jeden svět v Ostravě). Působil pět let ve vedení a v týmu pro strategické řízení Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Všichni lidé