Mgr. Antonín Šimčík

ředitel pro strategické projekty
Designuje a realizuje inovativní a udržitelná řešení pro veřejný i privátní sektor.

Od roku 1997 působí na Slezské univerzitě v Opavě a specializuje se na konzervaci a restaurování muzejních sbírek a muzeologii.

V letech 2009-2015 řídil Slezské zemské muzeum. Úspěšně aplikoval nové metody řízení do státní příspěvkové organizace, inicioval a vedl zásadní investiční projekty revitalizace muzejní infrastruktury a implementoval zásady udržitelného a nízkonákladového provozu instituce. Organizace pod jeho vedením získala řadu národních i mezinárodní ocenění.

V letech 2015-2019 inicioval jako náměstek generálního ředitele řadu transformačních projektů Národního zemědělského muzea, včetně založení a vybudování pobočky NZM v DOV.

Ve spolupráci s BeePartner identifikoval příležitosti revitalizace a možnosti financování pro řadu projektů z oblasti ochrany kulturního dědictví, například na projektech Slovenská strela (Tatra a.s.), Kolonáda a hala Vincentka v Luhačovicích, Vodoléčebný ústav od D. Jurkoviče v Luhačovicích (Lázně Luhačovice a.s.), Muzeum Tatra (MSK), Pobočka Národního zemědělského muzea v Dolní oblasti Vítkovice (NZM) nebo Dům v srdci Ostravy (Kofola a.s.).

Je členem odborných grémií v ČR i zahraničí (Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní zemědělské muzeum, Národní muzeum v přírodě, Muzeum Górnośląskie v Bytomi, Výbor pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje ad.).

Všichni lidé