CCUS CZ-NO

technologická spolupráce firem
v oblasti zachytávání, ukládání a využití CO2

 

Projekt bilaterální spolupráce CCUS CZ-NO, financovaný z Fondů EHP a Norska, se zaměřuje na výměnu zkušeností mezi norskými subjekty aktivními v oblasti CCUS a českými firmami, zejména velkými průmyslovými podniky, které mají zájem o informace a technologickou spolupráci v oblasti zachycování, ukládání a využití CO2.

BeePartner a.s. (CZ), ve spolupráci s Technologickým centrem Mongstad (největší testovací a technologické centrum pro zachycování CO2 na světě) a dalšími norskými partnery připravili k danému tématu konferenci CCUS CZ-NO s tématy: Zachycování CO2 z průmyslových zplodin a uhlí, CCS a vodík, Průmyslové uzly a přeprava CO2, Příklady úspěšných projektů CCUS, Ukládání CO2, včetně specifických podmínek pro ukládání CO2 v ČR, Finanční podpora CCUS v ČR a dalšími.

Témata a prezentace z konference

ZÁZNAM Z KONFERENCE:

PREZENTACE
Z KONFERENCE KE STAŽENÍ:

1_AGENDA_CCUS_CZ-Norway_14-04-2021.pdf 2a_Kristin Jordal_CO2 capture in industry.pdf 2b_Gunhild Reigstad_Hydrogen and industrial clusters.pdf 2c_Ketil Firing Hanssen_CO2 Capture_Industrial cases.pdf 3_Simon Roussanaly_Pilot CCS_coal in CZ.pdf 4_Angelika Siddle_Pipelines for CO2 Service Industrial Hubs.pdf 5_Vit Hladik_CO2_storage conditions in CZ.pdf 7-MBanot-GKaluzova_7_CCUS_EU programmes.pdf

Tématu CCS se věnují také dva další projekty podpořené z Fondů EHP a Norska, a to CO2-SPICER a METAMORPH. Česká geologická služba vytvořila informačně-vzdělávací portál k ukládání CO2: www.geology.cz/ccs.

Konference navazuje na webinář organizovaný v červnu 2020: Webeenář k CCUS a vodíku.

logo Norway grants logo Norway grants logo Norway grants logo Norway grants