Nový strategický záměr Slezské univerzity je na světě

27.3.2021

Slezská univerzita si zvolila směr, kterým se chce rozvíjet v příštích 10 letech, a my jsme byli u toho. Od začátku loňského roku jsme v úzké spolupráci s vedením univerzity připravovali nový strategický záměr, do kterého jsme zapojili také studenty, zaměstnance, absolventy, místní zaměstnavatele a další klíčové aktéry z regionu i mimo něj. Absolvovali jsme desítky setkání se všemi univerzitními součástmi.

zobrazit

Slovenská strela je znovu na kolejích v plné kráse a kondici z první republiky

16.3.2021

Takhle ji lidé mohli spatřit na kolejích naposledy před 60 lety. Jediné dva vyrobené vozy Slovenské strely vyjely z kopřivnických Závodů Tatra, a.s., v roce 1936. Trasu Brno-Bratislava-Praha zvládaly za 4 hodiny a 20 minut a v běžném provozu nabíraly v té době nevídanou rychlost až 130 km/h. Vůz M 290.002 byl vyřazen a předán podnikovému muzeu Tatra v Kopřivnici v roce 1960. Nyní se tato chlouba prvorepublikového inženýrství a designu zase v plné kráse objevila na kolejích.

zobrazit

Ocenění pro koncepci chytrého rozvoje Libereckého kraje

21.12.2020

Ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r. o., jsme postavili koncepci Chytřejší kraj pro Liberecký kraj na cílech zrychlit, ušetřit a zlepšit v sedmi prioritních oblastech a realizaci vybraných strategických projektů. Koncepce vznikla v roce 2019, o rok později zvítězil akční plán koncepce v soutěži Chytrá města v kategorii Vize Smart city.

zobrazit

Uspěli jsme s žádostí do programu Horizon 2020

15.12.2020

Pro Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) jsme připravili projektovou žádost, která uspěla v programu Horizon 2020 INNOSUP. Projekt nazvaný EFFECT-SME Enhancing and Facilitating Funding Evaluation and data Collection Techniques focused on startup/ SME support programmes umožní MSIC umožní spolupráci s prestižními zahraničními partnery při nastavování...

zobrazit

Začínáme spolupráci s Opavou

25.11.2020

Strategický plán a integrované investice, neboli jasně nastavený směr, kterým se město bude ubírat, a příprava vybraných strategických projektů. Taková bude naše práce ve statutárním městě Opavě v následujících 18 měsících. Do tvorby plánu zapojíme všechny důležité hráče a partnery ve městě, stejně jako se budeme snažit oslovit a vtáhnout do hry místní obyvatele.

zobrazit

Dotace na inovativní řešení managementu cestovního ruchu v Praze

20.11.2020

Žádost o dotaci na projekt Visitis z programu Praha – pól růstu ČR byla schválená. Částka 13,8 milionů korun umožní hlavnímu městu vytvořit softwarového řešení pro dynamické řízení udržitelného cestovního ruchu v Praze. Připravili jsme žádost o dotaci, studii proveditelnosti a budeme obstarávat rovněž dotační management projektu.

zobrazit

Dotace z OPPIK pomůže postavit nové zázemí firmy DIRIGERE

27.09.2020

Firma DIRIGERE servis uplatní dotaci až 32,5 milionů korun na modernizaci administrativních a výrobních prostor v areálu Střediska ocelové konstrukce v Třinci. Žádost o dotaci, kterou jsme připravili, je mezi aktuálně schválenými z páté výzvy programu Nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

zobrazit

Rozvíjíme vlastní systém s prvky umělé inteligence

22.08.2020

Vylepšování našich služeb se neobejde bez fungující informační podpory. Na vývoj vlastního informačního systému FundInfo 4.0 jsme nyní získali dotaci z programu The Country for the Future Ministerstva průmyslu a obchodu. Takže bude lepší, chytřejší a bude si pomáhat prvky umělé inteligence.

zobrazit

TA ČR podpořil vývoj systému pro automatické vyhodnocování patologií ze snímku oka

26.07.2020

Pro společnost Bonmedix Holding jsme připravili žádost o dotaci na vývoj a klinické testování softwarového prototypu systému pro automatické vyhodnocování patologií za snímku oka při diagnostice diabetické retinopatie. Projekt byl aktuálně podpořen z programu Trend Technologické agentury ČR. S vývojem expertního systému, který bude používat...

zobrazit

Do tří let má z bývalé sýpky vyrůst nové sídlo firmy Nordic Steel

23.02.2020

Aktuálně schválená dotace přes 11 milionů korun z páté výzvy programu Nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pomůže proměnit bývalé silo v areálu společnosti na nové administrativní a sociální zázemí firmy. Rekonstrukcí a dostavbou původní sýpky vzniknou jednací a reprezentační prostory firmy...

zobrazit

Dotace pro FEI na META MO-COP

19.01.2020

Fakultě elektroniky a informatiky VŠB-TU Ostrava jsme pomohli získat 8,9 milionů korun z programu Inter-excellence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování česko-indického výzkumu, zaměřeného na kombinatorické optimalizační problémy. Získané prostředky umožní prohloubení spolupráce, výměnu zkušeností ...

zobrazit

Clairo: první podpora z Urban Innovative Actions do Česka

27.09.2018

Historicky první podpora z programu Urban Inovative Actions v Česku směřuje díky nám do Ostravy. Projekt CLAIRO (CLean AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and Other cities) sdružuje partnery v Moravskoslezském kraji za jediným účelem – inovativně přispět ke zlepšování ovzduší a životního prostředí. Vymysleli jsme záměr, propojili partnery...

zobrazit