Mgr. Kateřina Dostálová, MPA

vedoucí BU Public Projects
Vytváří užitečná řešení a výsledky staví na důvěře.

Absolvovala magisterský studijní program na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a v roce 2012 ukončila postgraduální studijní program Master of Public Administration (MPA) na vysoké škole CEVRO Institut v Praze.

V roce 2002 nastoupila na pozici regionálního koordinátora Podporované zaměstnávání v rámci iniciativy EQUAL v občanském sdružení MENS SANA, kde se počátkem roku 2003 stala ředitelkou organizace a zodpovídala za zajištění dotací na její provoz. Své znalosti z dotační problematiky rozšířila v letech 2005-2006 o zkušenosti s programy přeshraniční spolupráce INTERREG a Společným regionálním operačním programem (SROP) na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Zde pracovala nejprve v oblasti grantových schémat SROP, později jako vedoucí Sekretariátu Regionální rady, který byl základním pilířem pro vznik Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Na Úřadu Regionální rady zastávala v letech 2006-2010 pozici vedoucí odboru implementace programu, následně nastoupila na mateřskou dovolenou. V roce 2012 nastoupila na pozici vedoucí odboru udržitelnosti projektů. Od prosince 2013 byla ředitelkou úřadu. Po úspěšném dokončení Regionálního operačního programu MSK v červnu 2016 nastoupila zpět na Krajský úřad Moravskoslezského kraje na pozici vedoucí odboru evropských projektů, kde byla odpovědná za přípravu a realizaci krajských projektů. Součástí týmu BeePartner je Kateřina od roku 2022, vede tým Public Projects.

Kateřina ve volném čase věnuje rodině, ráda chodí po horách, jezdí na kole, cestuje a zahradničí.

Všichni lidé