Ing. et Ing. Jiří Polok

projektový manažer - senior (IROP, OPZ)
Připravuje a vede projekty hlavně v oblasti vzdělávání.

Na VUT v Brně vystudoval na Podnikatelské fakultě obory Manažerská informatika, Řízení a ekonomie podniku a Expertní inženýrství v dopravě. Po studiích prošel desítkami dalších kurzů a již při studiích sám působil jako akreditovaný lektor profesionálních řidičů ve společnosti Trisia a.s.

Svou profesní dráhu zahájil v roce 2010 ve vzdělávací společnosti, kde řídil projekty (např. projekt s výstupem 1 600 proškolených sociálních pracovníku v kraji), připravoval vzdělávací programy, organizoval vzdělávací akce a školil mj. semináře zaměřené na IT dovednosti pro lektory dalšího vzdělávání. Částečně se podílel na řízení společnosti.

Od roku 2016 je součástí týmu společnosti BeePartner a.s., kde se podílel na několika desítkách investičních i neinvestičních projektů hlavně v oblasti vzdělávání (např. zajištění financí na modernizaci odborných učeben pro desítku škol v MSK, vzdělávání zaměstnanců u desítky významných zaměstnavatelů jako Třinecké železárny, Liberty Ostrava, Walmark nebo JHV), ale také na dalších projektech hlavně v oblasti dopravy a IT.

Pod Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci rok a půl řídil projekt zaměřený na vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách na Třinecku, Jablunkovsku a Česko Těšínsku. Podílí se na naplňování třinecké strategie jako člen pracovní skupiny zaměřené na rozvoj polytechnického vzdělávání, ale hlavně jako spoluzakladatel spolku Otevřená třída.

V práci se snaží dělat, co ho baví, ale rodina, přátelé, padák a stovky metrů nad zemí jsou pro něj zaručený recept na klidnou mysl, stejně jako turistika, horské kolo, chalupa, meditace nebo kytara.

Všichni lidé