Bc. Daniela Rajcová

asistentka
S pozitivním přístupem jde všechno snáz.

Absolvovala Obchodní akademii v Českém Těšíně a následně polonistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě. Před nástupem do BeePartner si doplnila vzdělání složením kvalifikační zkoušky, pracovala jako notářská tajemnice a později jako asistentka pro polskou pobočku v advokátní kanceláři.

V BeePartner pracuje od roku 2021 na pozici asistentky, kde uplatňuje své zkušenosti získané na obdobných pozicích a pomáhá s funkčním provozem back office.

Ve volném čase se věnuje rodině, překládá přednášky s křesťanskou tematikou a šije oblečení. Mezi její koníčky patří četba a zpěv hebrejských a jidiš písní.

Všichni lidé