Energetické komunity v ČR

Projekt Energy Communities in Czech Just Transition regions je zaměřený na podporu a rozvoj energetických komunit v České republice, zejména v regionech spravedlivé transformace. Vyhlásila jej ve veřejném tendru Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městkou politiku (DG REGIO).

Ve spolupráci se společností ECORYS se společnost BeePartner zavázala připravit diagnostickou zprávu k podmínkám pro vznik a rozvoj energetických komunit v ČR, e-publikaci s příklady dobrých praktik z ČR/EU a uskutečnit sérii akcí v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

dokumenty ke stažení

Publikace ke stažení

Pozvánky na workshopy
Zakládání a rozvoj energetických komunit v ČR

28. 11. 2023 Karlovy Vary
pozvánka a program / REGISTRACE / prezentace

29. 11. 2023 Ústí nad Labem
pozvánka a program / REGISTRACE / prezentace

Pozvánky a materiály z konferencí
Příležitosti a bariéry komunitní energetiky v ČR

20. 9. 2023 Karlovy Vary
pozvánka a program / REGISTRACE / prezentace

21. 9. 2023 Ústí nad Labem
pozvánka a program / REGISTRACE / prezentace