Akce

20 let v EU:

zkušenosti, trendy a budoucí směřování Česka a Evropy

Debata významných českých ekonomů, zástupců průmyslu a bankovního sektoru
o posilování konkurenceschopnosti země, budoucnosti EU a zavedení eura v ČR.

Akce je pouze pro zvané hosty, účast je podmíněna registrací.

termín:

12. 4. 2024

09:30 – 10:00 registrace
10:00 – 12:30 diskuze
12:30 – 14:00 networkingový oběd, prohlídka FUTUREUM

místo:

FUTUREUM, Ostrava, Česká republika

uvítání a stručné uvedení tématu:

Jana Hartman Radová

vedoucí bruselské kanceláře SP ČR, předsedkyně výboru pro vnitřní trh BusinessEurope, členka EHSV

David Sventek

předseda správní rady, BeePartner a.s., člen EHSV

v diskuzi vystoupí:

Helena Horská

hlavní ekonomka a členka dozorčí rady RaiffeisenbankPůsobila na Vysoké škole ekonomické v Praze, v roce 2004 se stala makroanalytičkou a analytičkou finančních trhů v České spořitelně a poté v Raiffeisenbank. Byla členkou Vědeckého grémia České bankovní asociace, působila jako nezávislá členka Výboru pro rozpočtové prognózy Ministerstva financí České republiky. V roce 2019 byla jmenovaná členkou dozorčí rady Raiffeisenbank a od roku 2022 je členkou Národní ekonomické rady vlády. Je držitelkou inženýrského a doktorského titulu z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jan Michal

generální ředitel CzechInvestuPracoval pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR jako diplomat v Nizozemsku, při OSN v New Yorku, jako zástupce stálého představitele ČR v NATO a EU a jako ředitel odboru OSN. Od roku 2009 pracuje v Evropské komisi, kde vede odbor politického a ekonomického zpravodajství. Během českého předsednictví v roce 2022 působil jako zástupce šerpy na Úřadě vlády, kde se věnoval zejména reakci na energetickou krizi. Od roku 2024 je generálním ředitelem CzechInvestu. Vystudoval podnikohospodářskou fakultu VŠE a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Jan Rafaj

prezident Svazu průmyslu a dopravySvou kariéru začal ve Válcovnách plechu Frýdek Místek, v letech 2006 – 2017 vystřídal několik manažerských postů v ostravské hutní skupině ArcelorMittal (dnes Liberty Steel). Od roku 2017 je jednatelem ostravské společnosti Heimstaden. Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působil nejdříve jako viceprezident a od roku 2023 jako prezident. Je držitelem magisterského titulu z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a MBA z Prague International Business School.

Miroslav Singer

ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom společnosti Generali CEE HoldingPracoval jako ředitel společnosti Expandia a PricewaterhouseCoopers ČR. V roce 2005 byl jmenován viceguvernérem a v roce 2010 guvernérem České národní banky. Od roku 2017 působí jako ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding. Vystudoval VŠE obor matematické metody v ekonomii, doktorské studium absolvoval na University of Pittsburgh.

Martina Širhalová

Manager for international relations with EU
Federation of Employer’s Associations of the Slovak Republic Od roku 2011 pracuje jako projektová manažerka v Asociaci zaměstnavatelských svazů a sdružení Slovenské republiky, zároveň je také manažerkou pro zahraniční vztahy s EU a členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru. Absolvovala bakalářské studium na Univerzitě v Bratislavě a studium MBA na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře.

Petr Zahradník

ekonom, člen NERV
Působil v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Působil jako makroekonomický analytik Patria Finance, Conseq Finance a České spořitelny, kde založil a vedl EU Office. Je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V letech 2015 – 2020 byl členem Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, kde nyní působí jako ekonomický poradce. Je držitelem magisterských titulů v oboru finance z VŠE, hospodářské politiky na Columbia University v New Yorku a evropských studií na Katolické univerzitě v Lovani.

diskuzí budou provázet:

Adéla Hradilová
členka představenstva, Moravskoslezské inovační centrum a.s.

Daniel Konczyna

Business unit Strategie a mezinárodní projekty, BeePartner a.s.