Máme chuť rozvíjet sebe, klienty a naše okolí. Umíme víc než jen odvést poctivou práci při zpracování žádostí o dotaci a řízení projektů. K myšlenkám a záměrům přidáme inspiraci a kreativní řešení, opřené o odbornost, znalosti a zkušenosti. Z dobrých záměrů tvoříme lepší, smysluplnější, s větší šancí uspět a uskutečnit se.

Vize, kterou sdílíme

Tvoříme tým uznávaných osobností, jsme ekonomicky zdraví, svou prací přispíváme k rozvoji partnerů, regionu, ČR a EU. Udáváme trendy a posouváme standardy kvality a spolehlivosti poradenství.

Společné poslání

Tvoříme a rozvíjíme – náš tým a klienty, myšlenky a projekty, partnery a regiony.

Uznávané hodnoty

Vyznáváme dynamickou rovnováhu – tvořivost a řád, svoboda a zodpovědnost, efektivita a kvalita.

Důvody, pro které
se vyplatí s námi
spolupracovat

Strategický nadhled Multi-
disciplinární tým
Archi-
tektura
řešení
Chuť
rozvíjet
Vztahový kapitál Včasné informace
red-hex

Strategický nadhled

Zkušenosti z obou stran - poskytovatele dotace i příjemce dotace - nám umožňují připravovat chytrá řešení, maximalizovat efekt pro partnery a zároveň předcházet nesrovnalostem a korekcím

red-hex

Multidisciplinární tým

Máme v týmu lidi s vysokým renomé a odborností ve svých oborech (životní prostředí, podpora podnikání, věda a výzkum, vzdělávání, kultura)

red-hex

Architektura řešení

Jsme více než jen poctivými dotačními řemeslníky - vytváříme řešení

red-hex

Chuť rozvíjet

Naší společnou motivací je rozvíjet sebe, klienty i okolí, dosahovat viditelných výsledků

red-hex

Vztahový kapitál

Spolupracujeme s lidmi, kteří spravují evropské fondy v Praze i Bruselu

red-hex

Včasné informace

Máme přístup k informacím, které jsou důležité pro včasnou přípravu a využití příležitostí

„Dreaming is a form of planning“

Inspirativní a propracovaný proces
od myšlenky k záměru a jeho úspěšné realizaci

 

FundPlan

architektura programů a projektů

Plánujeme – tvoříme představu o budoucnosti a cestu k ní

Dáváme myšlenkám a záměrům smysl a řád, nalézáme souvislosti, tvoříme plány, které se skutečně realizují

Nastavíme správný směr pro
chytré využití těch největších příležitostí
z evropských fondů

Postavíme systém marketingové komunikace na smysluplném obsahu, efektivních aktivitách a nástrojích

Zpracujeme koncepční a analytické dokumenty pro racionální a dobré rozhodování

 

Fundlab

kreativní laboratoř projektových, dotačních a finančních služeb

Tvoříme – z obyčejných nebo dobrých záměrů uděláme lepší, smysluplnější

Navrhneme ucelené, koncepční a kreativní řešení záměru nebo projektu

Příležitosti protkané inspirací rozplétáme do souhrnu dotačních priorit

Připravíme designově přitažlivé, obsahem a formou sladěné marketingové výstupy a zajistíme jejich realizaci

Fundoffice

projektové, dotační a finanční služby a poradenství

Úřadujeme – bezpečně a bezchybně vás provedeme celým projektovým cyklem a zajistíme dotační nebo externí zdroje financování

Rozpracujeme záměr do požadované podoby
- projektová fiše
- proof of concept
- Preafisibility study
- studie proveditelnosti
- CBA - analýza nákladů a přínosů

Obstaráme komplexní dotační služby a výstupy
- žádost o dotaci
- výběrové řízení
- administrace projektu
- report dotačních příležitostí

Poskytneme vám funkční sdílené IT řešení pro řízení a správu projektů

 
shield

Fundsecurity

dotační bezpečnost

Chráníme – s týmem specializovaných právníků eliminujeme dotační rizika, ochráníme a obráníme vaše zájmy

Nastavením preventivních systematických opatření předem zabráníme budoucím nesrovnalostem

Obráníme vaše zájmy v případě nálezů auditů a kontrol evropských projektů

„None of us is as smart as all of us“

 

Aktuální příležitosti pro města a obce

Modernizujte výuku ve školách

Střední a vyšší odborné školy
(ITI Ostravské aglomerace)
Základní školy
(ITI Ostravské aglomerace)
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
(ITI Ostravské aglomerace)

Vylepšete dopravu ve městech

Cyklodoprava II.
(IROP, výzva č 72)
Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.
(IROP výzva č. 73)
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
(ITI ostravské aglomerace)

Řešte odpady

Prevence vzniku odpadů
(OPŽP, výzva č 68)
Materiálové a energetické využití odpadů
(OPŽP, výzva č 69)
Rekultivovat staré skládky
(OPŽP, výzva č 76)

Energetika veřejných budov

Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
(OPŽP, výzva č 61)
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
(OPŽP, výzva č. 70)

Jde to elektronicky a online

Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (IROP, výzva č. 4)
E-goverment I.
(IROP, výzva č. 26)
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
(IROP, výzva č. 28)

Sociální služby

Polyfunkční komunitní centra
(75. výzva IROP)
Polyfunkční komunitní centra IPRÚ
(77. výzva IROP)
 

Aktuální příležitosti pro firmy a podnikatele

Propojte výzkum s univerzitami

Předaplikační výzkum
(OPVVV, výzva č. 25)
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
(OPVVV, výzva č. 26)
Předaplikační výzkum pro ITI
(OPVVV, výzva č. 48)

Zlepšete firemní výzkum a vývoj

Aplikace IV.
(OPPIK)
Inovace IV.
(OPPIK)
Potenciál IV.
(OPPIK)

Pořiďte si technologie

Technologie
(ITI ostravské aglomerace)

Šetřete na energiích

Úspory energie II.
(OPPIK)
Nízkouhlíhové technologie II.
(OPPIK)

Řešte odpady

Prevence vzniku odpadů
(OPŽP, výzva č. 68)
Materiálové a energetické využití odpaů
(OPŽP, výzva č. 69)
Rekulitivovat staré skládky
(OPŽP, výzva č. 76)

Investujte do svých lidí

Vzdělávání zaměstnanců
(OPZ, výzva č. 72)
Chytrá změna v řízení, příležitosti k růstu
(OPZ, výzva č. 79)
team-icon

Náš tým

V roce 2014 jsme spojili své síly a nadšení.
Rozumíme prostředí evropských fondů, české i evropské veřejné správy, praxi zpracovatelských firem.

Podrobné kontakty

„We regard joint trust and respect“

 

Naše projekty

Projděte si naše vybrané referenční projekty. Umíme uplatnit náš stategický nadhled při tvorbě plánů a konceptů, získat zdroje na uskutečnění projektů nebo zajistit tu nejlepší marketingovou podporu.

Naši klienti

Naše služby strategického plánování, projektového a dotačního managementu a kreativního marketingu využívají klienti z veřejné i soukromé sféry, níže uvádíme pouze vybrané reference. Vážíme si spolupráce, vzájemné důvěry a respektu, vztahů založených na korektním a etickém jednání se všemi našimi klienty.

MĚSTA A OBCE

FIRMY A DALŠÍ ORGANIZACE

 
eu-flag

Vlastní projekty dotované EU

Díky dvěma projektům financovaným z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsme pořídili technologické vybavení potřebné pro rozvoj firmy, a to vybavení kreativních laboratoří FundLab v Třinci a v Ostravě pro aktivní práci s klienty a prezentaci produktů firmy a vybavení pracoviště pro grafické a tiskové práce.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost