Máme chuť rozvíjet sebe, klienty a naše okolí. Umíme víc než jen odvést poctivou práci při zpracování žádostí o dotaci a řízení projektů. K myšlenkám a záměrům přidáme inspiraci a kreativní řešení, opřené o odbornost, znalosti a zkušenosti. Z dobrých záměrů tvoříme lepší, smysluplnější, s větší šancí uspět a uskutečnit se.

Vize, kterou sdílíme

Tvoříme tým uznávaných osobností, jsme ekonomicky zdraví, svou prací přispíváme k rozvoji partnerů, regionu, ČR a EU. Udáváme trendy a posouváme standardy kvality a spolehlivosti poradenství.

Společné poslání

Tvoříme a rozvíjíme – náš tým a klienty, myšlenky a projekty, partnery a regiony.

Uznávané hodnoty

Vyznáváme dynamickou rovnováhu – tvořivost a řád, svoboda a zodpovědnost, efektivita a kvalita.

Důvody, pro které se vyplatí s námi
spolupracovat

Strategický nadhled Multi-
disciplinární tým
Archi-
tektura
řešení
Chuť
rozvíjet
Vztahový kapitál Včasné informace
red-hex

Strategický nadhled

Zkušenosti z obou stran - poskytovatele dotace i příjemce dotace - nám umožňují připravovat chytrá řešení, maximalizovat efekt pro partnery a zároveň předcházet nesrovnalostem a korekcím

red-hex

Multidisciplinární tým

Máme v týmu lidi s vysokým renomé a odborností ve svých oborech (životní prostředí, podpora podnikání, věda a výzkum, vzdělávání, kultura)

red-hex

Architektura řešení

Jsme více než jen poctivými dotačními řemeslníky - vytváříme řešení

red-hex

Chuť rozvíjet

Naší společnou motivací je rozvíjet sebe, klienty i okolí, dosahovat viditelných výsledků

red-hex

Vztahový kapitál

Spolupracujeme s lidmi, kteří spravují evropské fondy v Praze i Bruselu

red-hex

Včasné informace

Máme přístup k informacím, které jsou důležité pro včasnou přípravu a využití příležitostí

„Dreaming is a form of planning“

Inspirativní a propracovaný proces
od myšlenky k záměru a jeho úspěšné realizaci

 

FundPlan

architektura programů a projektů

Plánujeme – tvoříme představu o budoucnosti a cestu k ní

Dáváme myšlenkám a záměrům smysl a řád, nalézáme souvislosti, tvoříme plány, které se skutečně realizují

Nastavíme správný směr pro chytré využití těch největších příležitostí z evropských fondů

Postavíme systém marketingové komunikace na smysluplném obsahu, efektivních aktivitách a nástrojích

Zpracujeme koncepční a analytické dokumenty pro racionální a dobré rozhodování

 

Fundlab

kreativní laboratoř projektových, dotačních a finančních služeb

Tvoříme – z obyčejných nebo dobrých záměrů uděláme lepší, smysluplnější

Navrhneme ucelené, koncepční a kreativní řešení záměru nebo projektu

Příležitosti protkané inspirací rozplétáme do souhrnu dotačních priorit

Připravíme designově přitažlivé, obsahem a formou sladěné marketingové výstupy a zajistíme jejich realizaci

Fundoffice

projektové, dotační a finanční služby a poradenství

Úřadujeme – bezpečně a bezchybně vás provedeme celým projektovým cyklem a zajistíme dotační nebo externí zdroje financování

Rozpracujeme záměr do požadované podoby
- projektová fiše
- proof of concept
- Preafisibility study
- studie proveditelnosti
- CBA - analýza nákladů a přínosů

Obstaráme komplexní dotační služby a výstupy
- žádost o dotaci
- výběrové řízení
- administrace projektu
- report dotačních příležitostí

Poskytneme vám funkční sdílené IT řešení pro řízení a správu projektů

 
shield

Fundsecurity

dotační bezpečnost

Chráníme – s týmem specializovaných právníků eliminujeme dotační rizika, ochráníme a obráníme vaše zájmy

Nastavením preventivních systematických opatření předem zabráníme budoucím nesrovnalostem

Obráníme vaše zájmy v případě nálezů auditů a kontrol evropských projektů

„None of us is as smart as all of us“

 
team-icon

Náš tým

V roce 2014 jsme spojili své síly a nadšení.
Rozumíme prostředí evropských fondů, české i evropské veřejné správy, praxi zpracovatelských firem.

Podrobné kontakty

„We regard joint trust and respect“

 

Naše projekty

Projděte si naše vybrané referenční projekty. Umíme uplatnit náš stategický nadhled při tvorbě plánů a konceptů, získat zdroje na uskutečnění projektů nebo zajistit tu nejlepší marketingovou podporu.

Naši klienti

Naše služby strategického plánování, projektového a dotačního managementu a kreativního marketingu využívají klienti z veřejné i soukromé sféry, níže uvádíme pouze vybrané reference. Vážíme si spolupráce, vzájemné důvěry a respektu, vztahů založených na korektním a etickém jednání se všemi našimi klienty.

KRAJE, MĚSTA A OBCE

FIRMY A DALŠÍ ORGANIZACEPartneři

Díky spolupráci s dalšími organizacemi a firmami poskytujeme komplexnější a odbornější služby. Našimi partnery jsou:

 
eu-flag

Vlastní projekty dotované EU

Díky dvěma projektům financovaným z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsme pořídili technologické vybavení potřebné pro rozvoj firmy – vybavení kreativních laboratoří FundLab v Třinci a v Ostravě pro aktivní práci s klienty a prezentaci produktů firmy a vybavení pracoviště pro grafické a tiskové práce. Další projekt financovaný z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nám umožní vyvinout nové řešení sdílené správy projektového portfolia pro naše klienty. Uspěli jsme také s projektem dotovaným z Operačního programu Zaměstnanost, který se zaměřuje na vzdělávání našich zaměstnanců v měkkých a jazykových dovednostech za pomocí interních i externích lektorů, abychom zvýšili jejich kvalifikace a zkvalitnili naše služby.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost